La meditació a les aules. Un recurs per a la vida.

Ja ningú planteja dubtes a les darreres troballes científiques en neurociència i psicologia clínica en relació als beneficis de l’aplicació de la meditació a nivell terapèutic, però tampoc a la seva aplicació a nivell general. No és necessari fer una teràpia de reducció d’estrés per a la pràctica del mindfulness.  Després d’anys d’aplicar-la a nivell…